Разпечатай това Страница

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
От 16.03.2020 г. /понеделник/ във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID – 19 комуникацията с учителите и училището ще се осъществява по електронен път. За целта ръководството на училището напомня, че всеки ученик и родител могат да влизат чрез свой профил в SHKOLO.BG.  Там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и др., а в раздел „Дискусии” – ще се дават допълнителни разяснения.
Всеки учител, преподаващ съответния учебен предмет, ще създаде за учениците затворена група във фейсбук. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Седмичното  разписание е публикувано на интернет страницата на училището. Надявам се, че всички ще подходят с отговорност и самодисциплина, за да не прекъсваме учебния процес и да опазим здравето и живота на всички.

Седмично разписание: ТУК

Актуализирано седмично разписание от 21.04.2020 г.: тук

Заповед за утвърждаване на ново седмично разписание на часовете: ТУК

Заповед за организация на работа на педагогически и непедагогически персонал в условията на дистанционно обучение: ТУК

План за организиране на дистанционно обучение: ТУК

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=5089