Разпечатай това Страница

ДКИ

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Учебна 2020/2021 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2021г.

  • Изпит по теория – II и III СПК – 21.01.2021 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК – 18, 19 и 20.01.2021 г.

Срок за подаване на заявленията – 21.12.2020 г.

Сесия юни – юли 2021 г.

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 04.06.2021 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  01, 02 и 03. 06. 2021 г.

Срок за подаване на заявленията – 17.03.2021 г.

Сесия септември 2020 г.

  • Изпит по теория – II СПК и III СПК – 09.09.2021 г.
  • Изпит по практика – II СПК и III СПК – 06, 07 и 08.09.2021 г.

Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.

Пълен текст:

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2020 – 2021 година

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА:

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525010 Техник по транспортна техника
специалност: 5250103 Автомобилна мехатроника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525010 Техник по транспортна техника
специалност: 5250101 Автотранспортна техника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
професия: 525020 Mонтьор на транспортна техника
специалност: 5250201 Автотранспортна техника

Изпитна тема № 1         Изпитна тема № 10

Изпитна тема № 2         Изпитна тема № 11

Изпитна тема № 3         Изпитна тема № 12

Изпитна тема № 4         Изпитна тема № 13

Изпитна тема № 5         Изпитна тема № 14

Изпитна тема № 6         Изпитна тема № 15

Изпитна тема № 7         Изпитна тема № 16

Изпитна тема № 8         Изпитна тема № 17

Изпитна тема № 9         Изпитна тема № 18

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=167