Разпечатай това Страница

ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Учебна 2020/2021 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 19.03.2021г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 18.05.2021г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия май-юни:

  • Български език и литература –19.05.2021 г. – 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21.05.2021 г. – 8.00 час

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 16.07.2021 г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 23.08.2021 г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия август-септември:

  • Български език и литература –26.08.2021 г. – 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27.08.2021 г. – 8.00 часа

Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

Полезно:

Примерен тест по БЕЛ

Още тестове по БЕЛ:  тук

Помагало за ДЗИ по БЕЛ: тук  /съвети, анализи, учебни помагала, ДЗИ през годините/

Виртуална матура – онлайн тестове по БЕЛ и география

Примерни тестове по география: тук

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=162