«

»

апр. 23

Разпечатай това Публикация

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на учениците от 10 и 11 клас, направление „Транспорт“

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA102-061309 “Por2Auto / Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2020- 2021 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Автомобилна мехатроника ”.

Учениците трябва да:

  • имат добри познания по английски език;
  • да попълнят формуляр за участие;
  • да подготвят мотивационно писмо;
  • да направят разработка на тема по избор от изучавания материал в училище;
  • да имат добри комуникативни умения;
  • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;
  • да нямат сериозни здравословни проблеми;
  • да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за подаване на документите-  31.05.2021 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5771