«

»

мар. 16

Разпечатай това Публикация

Организация на дистанционно обучение

План за организиране на дистанционно обучение: ТУК

Заповед за организация на работа на педагогически и непедагогически персонал в условията на дистанционно обучение: ТУК

Заповед за утвърждаване на ново седмично разписание на часовете: ТУК

Седмично разписание: ТУК

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5079