«

»

юли 31

Разпечатай това Публикация

Справка за броя незаетите места след III класиране

Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров“

2018/ 2019 учебна година

Справка за броя на записаните кандидати и незаетите места след III класиране

 

Профил / специалност Общ прием
Прием Приети Записани Незаети
Автомобилна мехатроника 26 26 26 0
Експлоатация на автомобилния транспорт 26 18 18 8
Агроекология 26 22 22 4

 

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=4109