май 31

Отворени врати

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5807

май 31

Родителска среща по проект Еразъм+

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10  И  11 КЛАС , ОДОБРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПО  ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“,   КД 1 , СЕКТОР „ПОО“, 2019-1-BG01-KA102-061309

ТЕМА : Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия „

Място на провеждане на практиката: гр. Барселос, Португалия

Реализация на мобилността: от 24 юли  до  7 август 2021г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас на ПГТАТ “Н.Й. Вапцаров” гр.Хасково

На 03 юни 2021г. /четвъртък/  от 17,30 часа в кабинет  №15 на ПГТАТ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Дневен ред:

 1.    Запознаване с  целите и дейностите, заложени в проекта, с периода на провеждане на мобилността.
 2.    Запознаване с подготовката по изпълнение на проекта.
 3.    Организационни въпроси,свързани с пътуването и престоя гр. Барселос, Португалия 
 4.   Въпроси на родителите.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5798

май 24

24 май – ден на българската азбука

България чества днес 24 май за пръв път под ново име. От декември с изменение в закона празникът е преименуван на Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

24 май е един от най-светлите български национални празници. На тази дата честваме Деня на славянската просвета и култура. Това е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история. Денят на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука бил отбелязван като църковен празник (на 11 май) още преди XII век, но за първи път е бил честван като национален Ден на просветата през 1851 година. Празникът на буквите е специална дата за всички нас. И без значение къде се намира човек трябва да пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този светъл майски ден.

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий – през 810г., а брат му Кирил – през 827г. В наши дни са запазени сведения само за по-важни събития в живота им. Двамата братя произлизат от многочислено семейство. Баща им,който се казвал Лъв, бил високопоставен военен управител, а майка им се казвала Мария.
Поради ранната кончина на Лъв, грижата за двамата братя поема чичо им Теоктисто – висш държавник на Византийската империя. С годините двамата братя се образовали и изградили авторитет на уважавани и начетени личности. Кирил станал преподавател в Магнаурската школа, а Методий бил назначен за игумен в манастира Полихрон. 
Около 855 година Константин-Кирил Философ създава най-старата българска азбука – глаголицата. „Сказание за буквите“ на Черноризец Храбър свидетелства за това. С нея се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Кирил и Методий. Двамата братя се заемат да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия. Те превеждат от гръцки на старобългарски език най-необходимите богослужебни книги и така полагат основите на старобългарския литературен език. 

„Върви, народе възродени“ е химнът на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 
Историята на създаването на химна е доста любопитна. Автор на текста е поетът Стоян Михайловски, който написал стихотворението през 1892г. Първоначалният текст бил озаглавен „Химн на Св.св. Кирилъ и Методи” и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-често първите шест. През 1901 г. композиторът Панайот Пипков открил стихотворението в учебника на свой ученик. Изключително вдъхновен, той написал музиката към него само за около четвърт час. 
Стихотворението „Върви, народе възродени“ е преведено на 21 езика.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5783

апр. 23

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на учениците от 10 и 11 клас, направление „Транспорт“

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA102-061309 “Por2Auto / Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2020- 2021 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Автомобилна мехатроника ”.

Учениците трябва да:

 • имат добри познания по английски език;
 • да попълнят формуляр за участие;
 • да подготвят мотивационно писмо;
 • да направят разработка на тема по избор от изучавания материал в училище;
 • да имат добри комуникативни умения;
 • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;
 • да нямат сериозни здравословни проблеми;
 • да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за подаване на документите-  31.05.2021 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5771

апр. 22

Класиране

Протоколи от класирането на регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Комплексно класиране за „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – ПРОТОКОЛ

Индивидуално и отборно класиране за „Най-добър млад водач на МПС“ – ПРОТОКОЛ

Индивидуално и отборно класиране за „Най-добър млад автомонтьор“ – ПРОТОКОЛ

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5763

апр. 21

Най-добри от добрите – ПГТАТ Хасково

Когато желанието и знанието вървят ръка за ръка, победата е гарантирана!

Най – знаещи, най – можещи и най – добри в регионалият кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ е нашият отбор – момчетата от ПГТАТ – Йордан, Емил и Семих.

Избираш не само училище, избираш професия, която те отвежда на върха!

На 19-20.04.2021г. в гр. Хасково се проведе регионалният кръг на Националното състезание „Най- добър млад автомонтьор и водач на МПС”. За поредна година домакин на това мероприятие  е ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров” гр. Хасково.
Организацията и провеждането на състезанието преминаха на много високо ниво. Гости на събитието бяха г-н Станислав Дечев – кмет на Община Хасково, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на Община Хасково, г-жа Христина Боева – началник РУО Хасково, г-жа Дарина Станчева – старши експерт по професионално образование и обучение при РУО Хасково, г-н Янко Харизанов – представител на ИНТЕР КАРС България – спонсор на мероприятието.
В състезанието участие взеха осем отбора от професионалните гимназии  от направление „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”. Учениците мериха сили в четири  различни етапа: решаване на теоретичен тест за автомонтьори;  теоретичен тест за водачи на МПС;  практически задания за автомонтьори и индивидуално  практическо задание за водач на МПС. Целта на занятията е участниците от различните отбори да приложат формираните в процеса на обучение знания, умения  компетентности  по учебните предмети по устройство, обслужване  и ремонт на МПС, като и БДП.
За учениците бяха осигурени  работни постове с нови материали, инструменти и техника свързани със смяната на четки на пусков електродвигател, регулиране на автомобилен фар. Освен това извършваха  демонтаж  и монтаж  на съединител;  на автомобилна гума и  баланс на автомобилно колело. Представител от всеки  отбор демонстрира майсторско  управление на автомобил по предварително зададено трасе.
Ежегодното провеждане на тези състезания има за цел да покаже, че учениците от автотранспортните паралелки  изучават професии, които са актуални и търсени на пазара на труда.  Защото използването на  електроника при диагностициране повредата на колата е модерно  и удобно, но намесата на човешкия фактор при отстраняване  на дадена неизправност се оказва незаменима.
Надпреварата между  осемте отбора беше доста оспорвана. В двата състезателни дни учениците  показаха  знания и умения, и борба за приза „Най- добър”. Краят на състезанието отличи най – добрите отбори в различни категории.
В индивидуалните практически задания за автомонтьори на първо  място е Йордан Пейчев, представител на ПГТАТ “Н.Й.Вапцаров” гр. Хасково, неговият  подгласник е ученик от ПГМТ гр. Пазарджик,  а третото място се заема от състезателя на ПГМТ гр. Пловдив.
За най- кратко време и без наказателни точки при управлението на автомобил по зададено трасе първенец е представител от отбора  на ПГТСТ гр. Пловдив. Втори са от ПГ гр. Карлово, а трети се нарежда състезателят от отбора на ПГМТ гр. Пловдив.
В категорията отборно класиране „Най- добър млад автомонтьор” водач е тимът на  ПГТАТ гр. Хасково, след него е отборът на ПГМТ гр. Пловдив, а на трето място се нареждат състезателите от  ПГТСТ гр. Пловдив.
Най-високото отличие е комплексната награда, която включва резултатите от теоретичния тест  и  практическите задания за  автомонтьори както и  майсторкото управление на автомобил. Купата грабна нашият отбор, който ще защитава своето първо  място на „Най- добър млад автомонтьор и водач на МПС” за Южна България ” на Националният кръг. Благодарим на преставителите на отбора ни: Емил Иванов, Йордан Пйчев и Семих Хасан. Добрата подготовка дължим на всички преподаватели по практическо обученние и най-вече на техния ръководител инж. Атанас Атанасов.
На второ място се класира отборът на ПГМТ гр. Пловдив, а трети са ПГТСТ гр. Пловдив.
Организирането на състезанието бе подпомогнато и спонсорирано от компания Интер Карс България ЕООД , чиито представители  наградиха най- добрите отбори и пожелаха успех на младите техници и дългосрочно сътрудничество с  професионалните гимназии.

Репортаж на еТV:

Още снимки от събитието може да разгледате в:

>>>>>Галерия<<<<<

>>>>ФБ страницата на училището<<<<

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5748

мар. 12

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и ООС

ОБЛАСТ ХАСКОВО, I СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА /7 клас/ – РЕЗУЛТАТИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО, II СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА /8 клас/ – РЕЗУЛТАТИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО, III СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА /9 клас/ – РЕЗУЛТАТИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО, IV СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА /10 клас/ – РЕЗУЛТАТИ

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5691

мар. 03

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Днес  България чества 143 години от Освобождението. 

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага краят на Руско-турската война от 1877- 1878 г.

Датата 3 март слага начало на Третата българска държава. За първи път празникът е отбелязан на 19 февруари 1880 г. (3 март е дата по нов стил) като „Ден на възшествието на престола на император Александър II и заключение на Санстефанския мирен договор“. От 1888 г. се празнува като Ден на освобождението на България. Денят е определен за национален празник с Указ 236 на Държавния съвет, издаден на 27 февруари 1990 г., и с Решение на 9-ото Народно събрание от 5 март 1990 г.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5665

фев. 25

Млад фермер

Проведе се училищният кръг на състезанието „Млад фермер“. Турнирът бе в 3 направления – за механизатори, растениевъди, и животновъди.

Участниците се състезаваха индивидуално, като изпълниха по две задачи във всяко направление.

Сними от състезанието на нашата Facebook страница:

Публикувахте от Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии – Хасково в Четвъртък, 4 март 2021 г.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5681

фев. 24

Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС

Днес се проведе училищният кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ за 2021 г. Учениците от гимназията за поредна година демонстрираха майсторски умения в автосервиза и зад волана.

Теоритичен тест
Практически задания

Основната цел на състезанието е да се демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите, придобити при обучение по професията за изпълнение на автомонтьорски операции. Също така те трябваше да покажат знания относно спазване на правилата за движение по пътищата и безопасно майсторско управление на автомобил.

Майсторско управление на МПС

Повече снимки на нашата Фейсбук страница

Публикувахте от Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии – Хасково в Сряда, 3 март 2021 г.

Публикувахте от Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии – Хасково в Петък, 5 март 2021 г.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5670

дек. 31

Oбучение в електронна среда и след Коледната ваканция

Заповед № РД09 – 3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката във връзка с продължаване на преустановения присъствен учебен процес

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5559

дек. 15

Образование за утрешния ден

ПГТАТ и през настоящата 2020-2021 учебна година се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Към училището има създаден клуб за усвояване на дигитални компетентности в изпълнение на Дейност 6 от Проекта – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – в случая базови). Това е Клуб „Компютри и дизайн“ с ученици от 8 клас и ръководител инж. Лидия Лазарова.

Официална страница на проекта: https://oud.mon.bg/

>>> Галерия – работа по проекта <<<

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5600

дек. 07

Денят на Никола Вапцаров

Тази година отбелязваме 111 години от раждането на бележития български поет, патрона на нашето училище – Никола Йонков Вапцаров. 

Поетът на морето и машините, е роден под най-високия връх на Пирин в гр. Банско през 1909 година. Баща му Йонко Вапцаров участва в борбата за свобода на още поробения по това време македонски край. Майката Елена, културна и образована жена, възпитава децата си в любов към труда, знанието и родината. От нея бъдещият поет е наследил интереса към литературата.

В наши дни много силно звъчат думите на поета „За него – ЖИВОТА – направил бих всичко“

Ученици от гимназията изготвиха презентация за живота му

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5525

дек. 03

Продължава обучението в електронна среда

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Обучението в ПГТАТ ще се извършва синхронно в електронна среда чрез платформата Teams. Седмичното разписание остава непроменено, като учебните часове ще започват от 8.30 часа и ще са с продължителност 35 минути.

Дневно разписание

При обективни или здравословни причини, учениците да не могат да се включат в синхронното обучение, имат възможност да получат консултация от учителите по следния график:

График за асинхронно обучение

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5517

окт. 28

Преминаване към електронно обучение

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГТАТ за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Обучението ще се извършва в електронна среда чрез платформата Teams. Седмичното разписание остава непроменено, като учебните часове ще започват от 8.30 часа и ще са с продължителност 40 минути.

Дневно разписание

Заповед

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5488

окт. 26

Понеделник-неучебен ден

02.11.2020 година е обявен за неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5481

сеп. 15

Отново на училище

Скъпи ученици и учители,

Вярваме, че след края на необичайната учебната година, която имахме, с нетърпение очаквате завръщането в клас. През изминалата година преминахме през различни предизвикателства – справяне с онлайн форма на обучение, научихме се да бъдем адаптивни към промените, да бъдем още по-устремени към целите си, да бъдем креативни!

Скъпи ученици,

Вярваме, че тази година ще погледнете часовете в училище с различен поглед. Желаем ви да бъдете любознателни, да бъдете инициативни, да бъдете по-смели!

Скъпи осмокласници,

Предстои Ви нещо ново и вълнуващо. Нека тук, в училищната сграда, да намерите свои нови и добри приятелства, да откриете своите таланти, а любознателността да открива пред вас нови и интересни светове. 

Уважаеми учители,

В началото на новата учебна 2020/2021 г. нека си пожелаем да се върнем по-бързо към нормалния начин на провеждане на занятията. Да продължим да поддържаме енергията, която влагаме, за да достигнем до сърцата на своите ученици, да имаме сили да се справяме с предизвикателствата, които ежедневието предоставя и да не губите мотивацията си. 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН! 

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА!

Снимки във Фейсбук страницата на училището

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5382

юни 10

ПРИЕМ 2020/2021

Специалности – 2020/2021 учебна година

Преглед на съдържанието

За повече информация посетете страницата ни ПРИЕМ 2020/21

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5305

юни 09

Наши ученици представят училището

Славчо Тодоров от 8г клас, Тихомир Стойчев от 9а и Драгомир Налбантов от 11а клас разказват за това, какво е да учиш в ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ и защо са избрали училището.

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5292

май 27

Клуб „Електромобили“

Дисанционното обучение не попречи на създадените клубовете по интереси да продължават да работят, да се учат и творят.

Клуб „Електромобили“ с ръководител инж.Димитър Тонев представят филмче за устройството на електромобила

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?p=5322

По-стари публикации «