февр. 14

Съзтезание „Млад фермер“

„Плодородна е Земята, а стопаните добри.
За труда им тя богато с тежък плод ги надари.
Сяха, жънаха, ораха ден и нощ в полето, там
И сега под всяка стряха срещат тоя плод голям.“

„Млади фермери“ – Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии завършете, тънкостта на занаята изучете!
Към създаването на биоферми пристъпете, нова земеделска техника си купете и милионери станете!

Фермер

Приятели, другари, да ви споделя:
без трактори, комбайни не мога да заспя.
От детство аз мечтая
да полетя с железен кон
в полята като шампион.
Уча за фермер
и трактор карам.
И комбайн умело
управлявам смело.
В ранна утрин станал,
зеленчуците обирам,
сея, жъна и ора
и реколтата прибирам.
На стопанството във село
аз владетел съм, водач,
на машината начело
първокласен съм ездач.
За животните с любов
да се трудя съм готов.
Сега съм неизвестен ученик,
Но ще стана утре прочут техник.

Днес в ПГТАТ «Н.Й.Вапцаров» се проведе  училищния кръг на състезанието «Млад фермер». То е в 3 направления: «Млад механизатор» , «Млад растениевъд» и «Млад животновъд». Учениците се състезаваха индивидуално, като изпълниха по две задачи във всяко направление. Механизаторите показаха майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут в две части – със и без ремарке. Растениевъдите трябваше да разпознават семена и да присаждат лозички на маса. Животновъдите трябваше да разпознават фуражи и да разглобят и сглобят пулсатор. Състезателите се справиха блестящо. Водещи на празника бяха Славчо Тодоров и Росен Георгиев  от  8г клас.

Участници в надпреварата за «Млад растениевъд»  са Антон Данаилов от 8г, Ерай Нехадов от 12в и Тихомир петров от 9в. А в отбора на «Млад животновъд» участваха Пенко Ванев от 12в, Денис Филипов от 9в и Дениз Петров от 8г.  В състава на отбор «Млад механизатор» се включиха Бейнур Юсмен от 11б, Емре Авни -11б и Ерай Орхан – 12в клас. Състезателите бяха атрактивни и празника протече под влиянието на положителни емоции. Бяха излъчени победители от трите  отбора, това са Ерай , Денис и Емре , те ще представят гимназията на регионалния кръг на състезанието в град Ямбол.

Заедно с това ученици показаха ритуала «Зарязване на лоза», за да почетем празника «Трифон Зарезан» и празника на виното. Участници в ритуала бяха Йордан, Данчо и Тома от 10а клас.

Всички участници в мероприятието бяха наградени от директора на гимназията инж. Донка Станчева.

Тържеството завърши с почерпка за участници и публика.

Снимки

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4934

февр. 14

Покана за Обществен съвет

Във връзка с глава 14, чл. 266, ал. 1 от ЗПУО и глава 3, чл. 18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Директорът на ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ отправя покана за участие в заседание на Обществения съвет към ПГТАТ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Хасково, което ще се проведе на 19.02.2020 г. от 17.00 часа в кабинета на директора.

ПОКАНА за първо заседание

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4944

ян. 30

Още два дни ваканция

Грипната ваканция се удължава с още 2 дни.

Кметът на града Станислав Дечев със своя заповед обяви за неучебни и дните 3-ти и 4-ти февруари, 5 февруари е почивен – междусрочна ваканция.

Отново на училище на 6 февруари 2020 г. /четвъртък/.

Повече информация на линка: Хасково НЕТ

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4919

ян. 23

Кандидатстване на учители по проект “Better Schools for Better Future”

Уважаеми учители,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA229-062596 “Better Schools for Better Future”, по Програма ЕРАЗЪМ + , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта се организират 2  учебни посещения  /включващи обучение,  наблюдение и културна програма“ в следните партньорски училища:

 •  Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci- гр. Фолиньо, Италия. Период на мобилността- 14-18.04. 2020 г., включително пътуването.

Тема на обучението: „Прилагане на ИКТ в процеса на преподаване и развитие на цифрови компетенции.“

 • Sir John Hunt Community Sports Collegeгр. Плимут, Великобритания. Период на мобилността- 04- 08.05. 2020 г., включително пътуването.

Тема на обучението: Прилагане на креативни методи на обучение /геймификация, ролеви игри, визуални асоциации, дизайнерско мислене, симулации  и др./ Право на кандидатстване за участие имат всички учители в ПГТАТ. „Н.Й. Вапцаров“.

Изисквания за участие за учителите:

 • Да имат добро владеене на английски език- ниво В 1  /ще бъде сертифицирано чрез писмен тест или документ/;
 • Професионален опит- 3 години;
 • Добри комуникативни умения
 • Да попълнят формуляр за участие;
 • Да подготвят мотивационно писмо;
 • Да имат готовност за петдневен престой /включително пътуването/ в друга европейска страна;
 • Да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на мобилността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Документ за владеене на английски език /при наличност/

Срок за подаване на документите – 28.01.2020 г.

Място на подаване- в канцеларията.

След преглед  на подадените документи ще се проведе интервю с допуснатите кандидати.

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4909

ян. 22

Кандидатстване на ученици по проект “Better Schools for Better Future”

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA229-062596

Better Schools for Better Future”, по Програма ЕРАЗЪМ + , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“ Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта се организират 2  учебни посещения  /включващи обучения,  наблюдение и културна програма“ в следните партньорски училища:

 •  Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci- гр. Фолиньо, Италия. Период на мобилността- 14-18.04. 2020 г., включително пътуването.
 • Sir John Hunt Community Sports Collegeгр. Плимут, Великобритания. Период на мобилността- 04- 08.05. 2020 г., включително пътуването.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности в дневна форма на обучение през 2019/2020 учебна година в ПГТАТ. „Н.Й. Вапцаров“

Изисквания за участие за учениците:

 • Да имат добро владеене на английски език /ще бъде сертифицирано чрез писмен тест/;
 • Да попълнят формуляр за участие;
 • Да подготвят мотивационно писмо;
 • Да имат добри комуникативни умения;
 • Да имат готовност за петдневен престой /включително пътуването/ в друга европейска страна;
 • Да нямат сериозни здравословни проблеми;
 • Да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на мобилността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

•          Формуляр за участие

•          Мотивационно писмо

Срок за подаване на документите – 28.01.2020 г.

Място на подаване – кабинета на г-жа К. Дамянова, педагогически съветник.

След преглед  на подадените документи ще се проведе интервю с допуснатите кандидати.

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4901

дек. 18

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA102-061309 “Por2Auto / Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2019/2020 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Автомобилна мехатроника ”. Учениците трябва да:

 • имат добро владеене на английски език;
 • да попълнят формуляр за участие;
 • да подготвят мотивационно писмо;
 • да направят разработка на тема по избор от изучавания материал в училище;
 • да имат добри комуникативни умения;
 • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;
 • да нямат сериозни здравословни проблеми;
 • да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за подаване на документите – 10.01.2020 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова, ет. 2

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4892

дек. 12

Новият Peugeot 208

НОВИЯТ PEUGEOT 208 – ФУТУРИСТИЧЕН И МЛАДЕЖКИ

Новият PEUGEOT 208 предлага още от момента на своето лансиране три различни опции за енергиен източник – електрически, бензинов и дизелов.

Светът се променя и бъдещето крие много въпроси. В автомобилния бранш, както и в много други области, новите предизвикателства търсят подходящи решения. Надграждайки своята 208-годишна история, PEUGEOT подхожда спокойно и практично към ерата на енергийния преход, като предлага вълнуваща и същевременно успокояваща визия за бъдещето.

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4885

дек. 09

Програма Еразъм + в Литва.

Двама учители и пет ученика участваха в междуучилищния обмен по проект „CARE“ , Програма Еразъм + в Литва.

Програмата включваше опознаване на културно- историческите забележителности на литовската столица, спорт, изучаване на литовски танци, посещение на гимназия в Келме.

Учениците посетиха център за професионално обучение, младежки център специално финансиран от общината за младежи от 14 до 29 години, където те имат възможност безплатно да се занимават с различни дейности.

Последният ден всички групи се срещнаха със заместник кмета на община Келме, където обсъдиха проблеми свързани с образованието. Преди отпътуване на всички участници в проекта бяха връчени сертификати по Проекта CARE на Програма Еразъм+

Снимки проект „CARE“ – Литва

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4859

дек. 06

Вапцарови дни 2019

Вапцаров – човек, творец, учител!

Под този надслов в Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ започнаха Вапцарови дни, посветени на патрона на училището. Тази година се навършват 110 години от рождението на поета. Един творец е наистина велик тогава, когато е актуален не само в своята епоха, а и след нея, когато казаното от него има вечно излъчване, което лекува и въздейства.
Да отбележат празника, на 5 декември учениците от 9-те класове направиха интердисциплинарен урок, обединяващ в себе си четири учебни дисциплини: български език и литература, руски език, английски език и предприемачество. Учениците от трите отбора показаха завидни знания за живота и творчеството на своя патрон. Прочетоха Вапцарови произведения, преведени на руски и английски език. По зададени компоненти състезателите трябваше да изработят бизнес идеи. Това не ги затрудни и младите вапцаровци показаха колко креативни и находчиви са. Урокът бе представен като състезание между класовете , а желанието за победа нахъсваше участниците да покажат знания и умения. Интердисциплинарният урок завърши с награди за всички състезатели.
На 5 декември се проведе и приятелска волейболна среща между смесени отбори от учители и ученици от ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров“ и ПГДС „Цар Иван Асен II“.
На 6 декември организирахме спортен спортен празник и бе открита изложба с произведения на Н. Й. Вапцаров.

Още снимки от събитията

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4853

ное. 26

Представяне на прокти по програма Еразъм+

Днес в Актовата зала на Гимназията бяха представени трите проекта по програма Еразъм + за 2019/2020 година.

Още снимки във фотогалерия

Проект BETTER SCHOOLS FOR  BETTER FUTURE /По добри училища за по-добро бъдеще/. Водеща организация е ПГТАТ с партньори: Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci, Foligno, Италия и Sir John Hunt Community Sports College, Plymouth, Великобритания. Продължителност на проекта е до 1 ноември 2019- 31 октомври 2020 г . Осем учители и десет ученика ще посетят двете европейски училища.
Проект „CARE- Collective Action for Respect and Empathy“ /Колективно действие за уважение и съпричастност/. Водеща организация е ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH IN WABRZEZNO – Полша с партньори: ПГТАТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – България; KELMES SPECIALIOJI MOKYKLA – Литва; LICEUL TEHNOLOGIC VLADENI – Румъния; SARAYÖNÜ MEHMET EMINE AKDOGAN ANADOLU LISESI – Турция; BALIKESIR MUHARREM HASBI ANADOLU LISESI – Турция. Десет учители и десет ученика ще посетят шест европейски училища.
Проект „Por2Autо“ – Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия. Продължителност на проекта е 12 месеца 01.11.2019- 31.10.2020. Партньор- приемаща организация са JOBAUTO / João Oliveira Barbosa, Lda./ ; Barselos, Portugal. Двадесет наши ученици и двама учители ще участват в обучението в Португалия

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4847

ное. 20

Открит урок

Днес в ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ се проведе открит урок по Учебна практика Двигатели с вътрешно горене в 11 клас, специалност Автотранспортна техника, професия Монтьор на транспортна техника.

Присъстваха Началника на РУО Хасково – г-жа Христина Боева, г-жа Дарина Станчева – старши експерт по ПО, учители и директори на професионални гимназии , обучаващи ученици от направление Моторни превозни средства.

Учител е инж. Ершан Шукри, ученици – I група на 11а клас, а часа е учебна практика по двигатели с вътрешно горене

Тема: Диагностика на мехатронните системи. Контрол на отработилите газове

В ход на урока групата е разделена на три екипа и след кратка теоретична част са зададени практически задания;

 • I екип: чрез симулатор на ЕСК на бензинов автомобил – да определят изменението на ъгъла на изпреварване на запалването на различни обороти на двигателя при включен и изключен EGR / клапан рециркулация отработени газове /;
 • II екип: чрез симулатор на ЕСК на дизелов автомобил – за определят чрез увеличаване на оборотите на двигателя, нарастването на ъгъла на изпреварване, времето на впръскване на инжекторите;
 • III екип: смяна на ремък на ГРМ на двигател на VW GOLF II TD 1,6;
 • учебен автосервиз: диагностика на CHEVROLET с компютърна система за диагностика „Делфи“.

След изпълнението на практическите задания, учениците направиха своите изводи и анализи. Отчетените резултати бяха отбелязани в контролни карти.

След проведения урок се проведе дискусия и разговор по проблемите на професионалното образование. Колегите обмениха опит и споделиха добри практика.

Отчетено бе ползата от провеждането на открити занятия с оглед на  разширяване на опита на водещите гимназии и обмен на професионални идеи и практики.

Още снимки в нашата галерия

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4831

окт. 24

Конкурс за лого

ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ Хасково обявява конкурс за лого на проекта „CARE“ /Collective Action for Respect and Empathy/- „Колективни действия за уважение и съпричастност“. Проектът се реализира благодарение на Програма Еразъм+ и в него ПГТАТ си партнира с 5 страни.

Всички партньорски училища от Полша, Турция, Румъния и Литва участват в конкурса. Предложенията за лого ще бъдат изпратени на комисия и тя ще избере едно от тях за общо лого на проекта CARE.

Каним всички наши ученици да участват в конкурса. Предложенията във вид на рисунки или файлове може да предавате на г-жа Зафирова и г-жа Дамянова, както и да изпратите на електронната поща на гимназията.

Краен срок за представяне на предложенията- 30.10.2019 г.

Успех на всички участници!

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4790

окт. 23

#FootballPeople weeks

Вчера 22.10.2019 г. в ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров се проведе футболна среща между учениците от 8-тите класове. Турнирът „Ние сме футболни хора“ е част от международната инициатива на FARE #FootballPeople

Първо място си извоюва отборът на 8г клас. Награди и грамоти получиха всички участници във футбулния феарплей. #FARE #FootballPeople weeks

Снимки в нашата фотогалерия

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4769

окт. 18

Седмица на кодирането в Палермо

В Европейската седмица на кодирането двама педагози от ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“- директорът инж. Донка Станчева и г-жа Добромира Филипова участват в тренинг курс „CODING FOR LEARNING”.
Обучението се провежда от 15 до 21 октомври в италианския град Палермо. Целта на тренинга е да обогати компютърните умения на учители и работещи с млади хора чрез технологии, свързани с ИТ мислене и програмиране.
В проекта „Кодиране за учене“, по който ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ е партньор, участват 9 европейски страни. Финансира се от програма Еразъм+, Сектор „Младеж“.

Още снимки

Презентация, представяща обучението може да разгледате ТУК

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4752

сеп. 16

Хей, училище, здрвей!

Отново за учебната година,

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина,

в села и градове, навред кънти.

В този слънчев сепремврийски ден, песента на училищният звънец, възвести началото на Новата учебна година за учениците от ПГТАТ.

Скъпи учители, ученици, родители,

Честита нова учебна 2019/2020 година!

Скъпи ученици,

На всички вас предстои да изкачите следващото стъпало по пътя към съзряването си. Ето защо ви  пожелаваме неуморност и постоянство в науките, не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото знанието е сила! Желаем ви много здраве, прекрасен и незабравим първи учебен ден, след това една успешна учебна година, изпълнена с много хубави емоции.

На нашите зрелостници – бъдете целенасочени и преодолявайте с успех матурите и уверено тръгнете по пътя, който сами сте избрали!

Уважаеми учители,  родителите ни поверяват отново децата си, за да ги напътстваме и вдъхновяваме. Ние заедно трябва да се справяме с предизвикателствата в училище и в обществото в името на една по-висша цел – духовното ограмотяване на бъдещето на България – нашите деца!

Уважаеми родители, поощрявайте любопитството на вашите деца, създавайте им убеждението, че знанието е ценност. Опитвайте се в заетото си ежедневие винаги да намирате свободни моменти, за да споделяте с тях удоволствието от наученото или радостта от преодоляването на трудна задача. Бъдете до тях по пътя на израстването им като знаещи и мислещи хора!

На добър час!

още снимки

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4619

авг. 26

Септемврийска сесия

ГРАФИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:

1. ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8, 9, 10, 11 и 12 КЛАС

2. ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 И 9 КЛАС В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4606

юли 19

Еразъм+ Проектът „Better Schools for Better Future“ спечелен

ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели още един проект по Програма Еразъм+ 
Проектът „Better Schools for Better Future“ е по ключова дейност КД2 „Стратегически партньорства“ и е за обмен на добри училищни практики между 3 европейски училища – България, Италия и Великобритания.

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4580

юли 19

Справка за незаетите места след II класиране

Профил / специалност Свободни места
Автотранспортна техника, Техник по транспортна техника
12
Автотранспортна техника, Монтьор на транспортна техника
7
Електрообзавеждане на транспортна техника, Електромонтьор
3
Електрически превозни средства, Монтьор на транспортна техника
7
Трайни насаждения, Техник растениевъд
18

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4585

юли 19

Свободни работни места за учители

На основание чл.216, ал.1 от ЗПУО

Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров”-гр.Хасково обявява свободни работни места за следните длъжности :

I. Учител/старши учител по: Автотранспортна техника

1.   Брой свободни места: 1 щат;

Вид трудов договор: срочен по заместване, считано от 13.09.2019г.

II. Учител/старши учител по:  География и икономика и история и цивилизация

1.   Брой свободни места: 1 щат;

Вид трудов договор: по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от 13.09.2019г.

Необходими документи за кандидатстване:

–    Заявление за назначаване до директора на гимназията;

–    Трудова автобиография (CV);

–    Копие от документ удостоверяващ завършено образование и квалификация /оригинал за сверка/;

–    Ксерокопие от трудовата книжка;

Необходими документи за постъпване на работа:

 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване

Документите се подават в канцеларията на училището, всеки работен ден от 09.00ч. до  16.00ч.; адрес: ул. „Република” №1

Срок за подаване: от  22.07.2019. до 01. 08. 2019г. /включително /. 

Последният ден документи се приемат до 12.00 часа

            Начин на провеждане на конкурса: по документи.

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4595

юни 01

Маджарово – мистика, красота и природа

На 1 юни 2019 г. клубът „Екодоброволици“ при ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ , Хасково по проект „Моето училище – моят старт за успех“ пое по пътеките на Източните Родопи. Бяха посетени Природозащитен център „Източни Родопи“. Най-запазения тракийско мегалитно култово съоръжение „Кромлех“ при село Долни Главанак, римският път и меандрите на река Арда при град Маджарово.
Учениците с удивление и любопитство се докоснаха до величието на природата, наблюдаваха изключително редките египетски и белоглав лешояд. Вървяха по екопътеки, където се разкриваха чудесни панорамни гледки към върховете и красивата живописна река Арда.

Още снимки в нашата фотогалерия

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4536

По-стари публикации «

» По-нови публикации