↑ Връщане към Документи

Разпечатай това Страница

Учебни планове 2019/2020 учебна година

8a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“

8б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

8в клас – I група – специалност „Електрически превозни средства“, професия „Монтьор на транспортна техника“

8в клас – II група– специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, професия „Електромонтьор“

8г клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“

––––––––––––––––––––––––––-

9a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“ – Учебен план

9б клас – специалност  „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Експлоатация на автомобилния транспорт“

9в клас – специалност „Агроекология“, професия „Агроеколог“ – Учебен план

––––––––––––––––––––––

10a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“ – Учебен план

10б клас – специалност  „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Експлоатация на автомобилния транспорт“

––––-   Учебени планове –––––

11a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ – Учебен план

11б клас – специалност  „Механизация на селското стопанство“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“

––––-   Учебени планове –––––

12a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“

12б клас  – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“

12в клас – специалност  „Механизация на селското стопанство“, професия „Техник на селскостопанска техника“

 ––––-   Учебени планове –––––

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=76