Разпечатай това Страница

Учители

 

У Ч И Т Е Л И

e_mail:
инж. Донка Станчева Директор pgt_haskovo@mail.bg
инж. Стоянка Петрова Помощник-директор по учебно-производствената дейност stppetrova@abv.bg
Мария Мариновска български език и литература mgm_666@abv.bg
Лиляна Желева руски език  lili.jeleva60@abv.bg
Ренета Станчева български език и литература, английски език  renetast@abv.bg
Красимира Костова английски език krassi_kostova@abv.bg
Даниела Казакова български език и литература, английски език, didkapaneva@yahoo.com
Добромира Филипова английски език dobromira_filipova@abv.bg
Елена Язаджиева математика elikata1@abv.bg
Димитрийка Георгиева математика, информатика, ИТ  didagi@abv.bg
Желязко Христов физика  и астрономия, информатика, ИТ pichetemi@abv.bg
инж. Лидия Лазарова информатика, ИТ, ЗБУТ lilazarova@gmail.com
Павлина Делчева география и икономика, история и цивилизации pavi_69@abv.bg
Павлина Зафирова география и икономика, история и цивилизации  lika1@abv.bg
Лидия Маджарова философски цикъл lidiq_madjarova@abv.bg
Добринка Тенева химия и опазване на околната среда, биология d.n.teneva@abv.bg
Петър Петров физическо възпитание и спорт, уч. практика по управление на МПС ippe6ka@abv.bg
Георги Чобанов физическо възпитание и спорт georgechobanov@abv.bg
Паско Желев физическо възпитание и спорт  pasko._@abv.bg
Валентина Кисьова икономически дисциплини vkisiovabg@mail.bg
инж.Стоян Нешев електрообзавеждане на автомобила  neshev_st@abv.bg
инж.Ангел Николов учебна практика  kamini_angel57@abv.bg
инж.Ангел Съкалиев конструкция и експлоатация на автомобила angel7707@abv.bg
инж.Атанас Атанасов учебна практика atanass84@abv.bg
Калин Захариев селскостопански дисциплини Kalin_ivanov86@abv.bg
инж. Димитър Павлов Автотранспортна техника  LFCPavlov@abv.bg
инж.Боян Бонев учебна практика, уч. практика по управление на МПС  bbonev@dir.bg
инж.Венета Иванова селскостопански дисциплини  vgd555@abv.bg
инж.Ангел Проданов учебна практика по ДВГ и АТТ  angel.prodanov3@abv.bg

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=29