Разпечатай това Страница

Обществени поръчки

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=2635

Профил на купувача

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:„Оборудване на кабинет по учебна практика по „Хибридни и електрически автомобили“ с TOYOTA ХИБРИДЕН ДВИГАТЕЛ 1NZ – FXE хибриден силов …

Разгледайте страницата »