Разпечатай това Страница

Прием 2020/21

 Специалности:

 

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база;

 • Собствен авто-мото полигон;

 • Подпомагане достъпа до образование чрез отпускане на стипендии.

 • ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ.

 • Много добра спортна база;

 • Близост до автогара и ученическо общежитие;

 • Практическо обучение в реална работна среда;

 • Учениците от всички специалности, завършили успешно обучението си, имат право да придобият категории „Твк“  и „Твк – З“ – безплатно

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 

 • Диплома за средно образование

 • Свидетелство за професионална квалификация

 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В” – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием след 7-ми клас

Срок

Тест по Български език и литература

15 юни 2020

Тест по математика

17 юни 2020

В а ж н и

Д а т и:

I – во класиране

II – ро класиране

III – то класиране

Подаване на документи

3 – 7 юли 2020

до 16 юли 2020

24 – 27 юли 2020

Обявяване на резултати

до 13 юли 2020

до 20 юли 2020

до 29 юли 2020

Записване

до 16 юли 2020

 до 22 юли 2020

30 юли 2020

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgssthaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=23