Разпечатай това Страница

Прием 2019/20

 Специалности:

 

ПРЕДИМСТВА

 • Модерна материалнотехническа база;

 • Собствен авто-мото полигон;

 • Подпомагане достъпа до образование чрез отпускане на стипендии.

 • ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ.

 • Много добра спортна база;

 • Близост до автогара и ученическо общежитие;

 • Практическо обучение в реална работна среда;

 • Учениците от всички специалности, завършили успешно обучението си, имат право да придобият категории „Твк“  и „Твк – З“ – безплатно

Завършилите успешно пълния курс на обучение ще получат:

 

 • Диплома за средно образование

 • Свидетелство за професионална квалификация

 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В” – БЕЗПЛАТНО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием след 7-ми клас

Срок

Тест по Български език и литература

17 юни 2019

Тест по математика

19 юни 2019

В а ж н и

Д а т и:

I – во класиране

II – ро класиране

III – то класиране

Подаване на документи

3 – 5 юли 2019

до 16 юли 2019

24 – 25 юли 2019

Обявяване на резултати

до 11 юли 2019

до 18 юли 2019

до 29 юли 2019

Записване

до 16 юли 2019

 до 22 юли 2019

31 юли 2019

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление по образец;

– Служебна бележка с оценките от приемния изпит;

– Свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство.

Комисия за прием на ученици

За повече информация:

тел./ факс: 038/62-27-83,

GSM: 0884/37-97-64;   0876/406-555

e-mail: pgt.haskovo@abv.bg,

Web: www.pgssthaskovo.com

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=23