Разпечатай това Страница

ДКИ

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Учебна 2019/2020 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2020г.

  • Изпит по теория – II и III СПК – 22.01.2020 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК – 17, 20 и 21.01.2020 г.

Срок за подаване на заявленията – 22.12.2019 г.

Сесия юни – юли 2020 г.

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 05.06.2020 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  01, 02 и 03. 06. 2020 г.

Срок за подаване на заявленията – 17.05.2020 г.

Сесия септември 2020 г.

  • Изпит по теория – II СПК и III СПК – 10.09.2020 г.
  • Изпит по практика – II СПК и III СПК – 04, 08 и 09.09.2020 г.

Срок за подаване на заявления – 01.09.2020 г.

Пълен текст:

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019 – 2020 година

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Автотранспортна техника“

Специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт“

Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Автотранспортна техника“

Специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт“

Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=167