Разпечатай това Страница

ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Учебна 2019/2020 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 17.03.2020г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 18.05.2020г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия май-юни:

  • Български език и литература –01.06.2020 г. – 9.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 03.06.2020 г. – 9.00 час

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – в канцеларията на училището до 14.07.2020 г.

Издаването на служебни бележки за допускане до ДЗИ е до 24.08.2020 г.
Дати за провеждане на ДЗИ сесия август-септември:

  • Български език и литература –27.08.2020 г. – 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28.08.2020 г. – 8.00 часа

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Полезно:

Примерен тест по БЕЛ

Още тестове по БЕЛ:  тук

Помагало за ДЗИ по БЕЛ: тук  /съвети, анализи, учебни помагала, ДЗИ през годините/

Виртуална матура – онлайн тестове по БЕЛ и география

Примерни тестове по география: тук

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=162