Разпечатай това Страница

СФО

2018/19 учебна година

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС       

Изпитите се провеждат в три сесии:

Редовна: от 06. 02. 2019 г. до 08. 03. 2019 г.

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпити е до 4 януари 2019 г. 

Консултация с преподавателите от 7 януари до 1 февруари 2019 г. по дадения график за консултации тук

Заповед за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите 

Поправителни:

–          юлска сесия – от 1 до 12 юли 2019 г. – График

–          септемврийска сесия – от 2 до 13 септември 2019 г. – График

XI клас  имат:

  • 60 часа за производствена практика

XII клас  имат:

  •  62 часа за производствена практика;

  • Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/;

  • Държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация /ДКИ/;

Класен ръководител: инж. Лидия Лазарова

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=1145