Разпечатай това Страница

СФО

2019/20 учебна година

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС       

Изпитите се провеждат в три сесии:

Редовна: от 18. 11. 2019 г. до 20. 12. 2019 г.            ГРАФИК

Поправителни:

–          майска сесия – от 14 до 18 май 2020 г. /само за ученици 12 клас/     ГРАФИК

–          юлска сесия – от 1 до 15 юли 2020 г.

–          септемврийска сесия – от 1 до 14 септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпити е най-късно 10 дни преди началото на съответната сесия

Заповед за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 г.

XI клас  имат:

  • 60 часа за производствена практика

XII клас  имат:

  •  62 часа за производствена практика;

  • Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/;

  • Държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация /ДКИ/;

Класен ръководител: Лиляна Желева
тел.: 0879 890 559

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=1145