«

»

февр. 14

Разпечатай това Публикация

Покана за Обществен съвет

Във връзка с глава 14, чл. 266, ал. 1 от ЗПУО и глава 3, чл. 18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Директорът на ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ отправя покана за участие в заседание на Обществения съвет към ПГТАТ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Хасково, което ще се проведе на 19.02.2020 г. от 17.00 часа в кабинета на директора.

ПОКАНА за първо заседание

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4944