«

»

ян. 23

Разпечатай това Публикация

Кандидатстване на учители по проект “Better Schools for Better Future”

Уважаеми учители,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA229-062596 “Better Schools for Better Future”, по Програма ЕРАЗЪМ + , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта се организират 2  учебни посещения  /включващи обучение,  наблюдение и културна програма“ в следните партньорски училища:

  •  Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci- гр. Фолиньо, Италия. Период на мобилността- 14-18.04. 2020 г., включително пътуването.

Тема на обучението: „Прилагане на ИКТ в процеса на преподаване и развитие на цифрови компетенции.“

  • Sir John Hunt Community Sports Collegeгр. Плимут, Великобритания. Период на мобилността- 04- 08.05. 2020 г., включително пътуването.

Тема на обучението: Прилагане на креативни методи на обучение /геймификация, ролеви игри, визуални асоциации, дизайнерско мислене, симулации  и др./ Право на кандидатстване за участие имат всички учители в ПГТАТ. „Н.Й. Вапцаров“.

Изисквания за участие за учителите:

  • Да имат добро владеене на английски език- ниво В 1  /ще бъде сертифицирано чрез писмен тест или документ/;
  • Професионален опит- 3 години;
  • Добри комуникативни умения
  • Да попълнят формуляр за участие;
  • Да подготвят мотивационно писмо;
  • Да имат готовност за петдневен престой /включително пътуването/ в друга европейска страна;
  • Да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на мобилността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Документ за владеене на английски език /при наличност/

Срок за подаване на документите – 28.01.2020 г.

Място на подаване- в канцеларията.

След преглед  на подадените документи ще се проведе интервю с допуснатите кандидати.

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4909