«

»

ян. 22

Разпечатай това Публикация

Кандидатстване на ученици по проект “Better Schools for Better Future”

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA229-062596

Better Schools for Better Future”, по Програма ЕРАЗЪМ + , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“ Проекти за  “Партньорства за училищен обмен“, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта се организират 2  учебни посещения  /включващи обучения,  наблюдение и културна програма“ в следните партньорски училища:

  •  Istituto Tecnico Industriale L. da Vinci- гр. Фолиньо, Италия. Период на мобилността- 14-18.04. 2020 г., включително пътуването.
  • Sir John Hunt Community Sports Collegeгр. Плимут, Великобритания. Период на мобилността- 04- 08.05. 2020 г., включително пътуването.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от 9, 10 и 11 клас от всички специалности в дневна форма на обучение през 2019/2020 учебна година в ПГТАТ. „Н.Й. Вапцаров“

Изисквания за участие за учениците:

  • Да имат добро владеене на английски език /ще бъде сертифицирано чрез писмен тест/;
  • Да попълнят формуляр за участие;
  • Да подготвят мотивационно писмо;
  • Да имат добри комуникативни умения;
  • Да имат готовност за петдневен престой /включително пътуването/ в друга европейска страна;
  • Да нямат сериозни здравословни проблеми;
  • Да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на мобилността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

•          Формуляр за участие

•          Мотивационно писмо

Срок за подаване на документите – 28.01.2020 г.

Място на подаване – кабинета на г-жа К. Дамянова, педагогически съветник.

След преглед  на подадените документи ще се проведе интервю с допуснатите кандидати.

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4901