«

»

дек. 18

Разпечатай това Публикация

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Стартираха дейностите по проект  2019-1-BG01-KA102-061309 “Por2Auto / Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици от X и  ХI клас дневна форма на обучение през 2019/2020 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника” и „Автомобилна мехатроника ”. Учениците трябва да:

  • имат добро владеене на английски език;
  • да попълнят формуляр за участие;
  • да подготвят мотивационно писмо;
  • да направят разработка на тема по избор от изучавания материал в училище;
  • да имат добри комуникативни умения;
  • да имат готовност за двуседмичен престой в Португалия;
  • да нямат сериозни здравословни проблеми;
  • да имат желание да приложат придобитите практически знания и умения в България след приключването на проекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за подаване на документите – 10.01.2020 г.

Място на подаване- кабинета на г-жа К. Дамянова, ет. 2

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4892