«

»

ное. 20

Разпечатай това Публикация

Открит урок

Днес в ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ се проведе открит урок по Учебна практика Двигатели с вътрешно горене в 11 клас, специалност Автотранспортна техника, професия Монтьор на транспортна техника.

Присъстваха Началника на РУО Хасково – г-жа Христина Боева, г-жа Дарина Станчева – старши експерт по ПО, учители и директори на професионални гимназии , обучаващи ученици от направление Моторни превозни средства.

Учител е инж. Ершан Шукри, ученици – I група на 11а клас, а часа е учебна практика по двигатели с вътрешно горене

Тема: Диагностика на мехатронните системи. Контрол на отработилите газове

В ход на урока групата е разделена на три екипа и след кратка теоретична част са зададени практически задания;

  • I екип: чрез симулатор на ЕСК на бензинов автомобил – да определят изменението на ъгъла на изпреварване на запалването на различни обороти на двигателя при включен и изключен EGR / клапан рециркулация отработени газове /;
  • II екип: чрез симулатор на ЕСК на дизелов автомобил – за определят чрез увеличаване на оборотите на двигателя, нарастването на ъгъла на изпреварване, времето на впръскване на инжекторите;
  • III екип: смяна на ремък на ГРМ на двигател на VW GOLF II TD 1,6;
  • учебен автосервиз: диагностика на CHEVROLET с компютърна система за диагностика „Делфи“.

След изпълнението на практическите задания, учениците направиха своите изводи и анализи. Отчетените резултати бяха отбелязани в контролни карти.

След проведения урок се проведе дискусия и разговор по проблемите на професионалното образование. Колегите обмениха опит и споделиха добри практика.

Отчетено бе ползата от провеждането на открити занятия с оглед на  разширяване на опита на водещите гимназии и обмен на професионални идеи и практики.

Още снимки в нашата галерия

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4831