«

»

юли 19

Разпечатай това Публикация

Свободни работни места за учители

На основание чл.216, ал.1 от ЗПУО

Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров”-гр.Хасково обявява свободни работни места за следните длъжности :

I. Учител/старши учител по: Автотранспортна техника

1.   Брой свободни места: 1 щат;

Вид трудов договор: срочен по заместване, считано от 13.09.2019г.

II. Учител/старши учител по:  География и икономика и история и цивилизация

1.   Брой свободни места: 1 щат;

Вид трудов договор: по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от 13.09.2019г.

Необходими документи за кандидатстване:

–    Заявление за назначаване до директора на гимназията;

–    Трудова автобиография (CV);

–    Копие от документ удостоверяващ завършено образование и квалификация /оригинал за сверка/;

–    Ксерокопие от трудовата книжка;

Необходими документи за постъпване на работа:

  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство;
  • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване

Документите се подават в канцеларията на училището, всеки работен ден от 09.00ч. до  16.00ч.; адрес: ул. „Република” №1

Срок за подаване: от  22.07.2019. до 01. 08. 2019г. /включително /. 

Последният ден документи се приемат до 12.00 часа

            Начин на провеждане на конкурса: по документи.

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4595