«

»

май 17

Разпечатай това Публикация

Еразъм +

Port2Auto- СПЕЧЕЛЕН!

ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели проект по Програма Еразъм+ 
Проектът „Повишаване качеството на професионалната подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия“ /Port2Auto/ е по КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

През лятото на 2020г. година ще изпратим наши ученици на практическо обучение в модерно оборудван автосервиз е град Барселос, Португалия.


Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=4525