Месечен архив: октомври 2020

окт. 28

Преминаване към електронно обучение

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в ПГТАТ за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Обучението ще се извършва в електронна среда чрез платформата Teams. Седмичното разписание остава непроменено, като учебните часове ще започват от 8.30 часа и ще са с продължителност 40 минути. Дневно разписание Заповед

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=5488

окт. 26

Понеделник-неучебен ден

02.11.2020 година е обявен за неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?p=5481